Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 6

V dňoch 5. až 15. novembra 2018 sa v priestoroch Právnickej fakulty UMB uskutočnilo šieste pokračovanie intenzívneho kurzu americká škola práva - "American School Of Law vol. 6".

Tentokrát viedol kurz renomovaný americký právnik, profesor Alex Flynn - prezident advokátskej kancelárie so sídlom v centre Milwaukee - Alex Flynn & Associates, S. C. - ktorá sa špecializuje na vážne osobné ujmy a obhajoby v trestných veciach na všetkých stupňoch US súdov - federálnych aj štátnych. Pán profesor Flynn získal na svoju stranu viaceré verdikty šesťčlenných porôt o prípadoch vážnych osobných zranení a vyhral početné trestné prípady. Alex Flynn & Associates, S. C. má tiež úspešnú prax v rámci odvolacích konaní. Oblasti jeho praxe sú: občianske súdne spory, komplexné súdne spory, obchodné spory, osobné zranenia, automobilové nehody, trestné prípady .

V rámci dvojtýždňového intenzívneho kurzu profesor Flynn sprostredkoval a vysvetlil najpodstatnejšie elementy právneho systému Spojených štátov, významné rozhodnutia najvyššieho súdu v Spojených štátoch, pravidlá dôkazov, námietiek aj výnimiek, trest smrti v Spojených štátoch, americké federálne usmernenia o odsúdení, venoval sa právnemu vzdelávaniu a etike. Objasnil americký trestný zákon a trestné právo v oblastiach ako úmyselné zabitie, vražda, sexuálny útok, krádež, podpaľačstvo, krivá prísaha, úplatkárstvo svedkov.

Okrem výučby sa profesorovi Flynnovi podarilo aj neformálne stretnúť s pracovníkmi PrF UMB a pozrieť si okolie Banskej Bystrice, múzeum SNP, operu v Štátnej opere a ochutnať miestne špeciality. S prodekankou pre medzinárodné vzťahy a rozvoj JUDr. Ľubicou Saktorovou , PhD., LL.M., M.A. a s JUDr. Milošom Maďarom, PhD. mal možnosť návštevy Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej realizácii American School Of Law vol. 6. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela plánuje pokračovať v prípravách tohto kurzu - o jeho úspešnosti svedčí nielen spokojnosť študentov, ale aj vyučujúcich. Profesor Flynn vo svojom emaili poďakoval "za skvelú príležitosť navštíviť Banskú Bystricu a možnosť zúčastniť sa kurzu americkej školy práva", vyjadril tiež "veľkú spokojnosť s Právnickou fakultou UMB a so študentami, ktorí absolvovali intenzívny kurz - boli pozorní, disciplinovaní a úctiví".