Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 7

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 7  

V dňoch 11. - 22. marca 2019 sa na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo pokračovanie obľúbeného intenzívneho kurzu amerického práva, American school of law vol. 7.

Tentokrát bol kurz zameraný na obchodnú stránku tvorivosti a inovácie - úvod do duševného vlastníctva.

Kurz viedla profesorka Judith G. Shelling, JD., PhD.

 

Išlo o krátky kurz, ktorý pokrýval základné princípy práva duševného vlastníctva v USA, zahŕňajúc prednášky, kvízy a workshopy. Cieľom kurzu bolo poskytnúť vysokoškolským študentom základnú znalosť duševného vlastníctva vrátane patentov, autorských práv, ochranných známok a obchodných tajomstiev. Zameral sa predovšetkým na účel každého druhu duševného vlastníctva, ako môžu byť tieto práva získané alebo rozšírené v Spojených štátoch a spôsoby ochrany týchto práv v iných jurisdikciách.

 

Súčasná prax prof. Shellingovej sa zameriava na patentové stíhanie a poradenstvo, záležitosti týkajúce sa ochranných známok a autorských práv a všeobecné otázky duševného vlastníctva. Jej technologické znalosti sú v chemických a biologických kompozíciách, materiáloch, procesoch a výrobe vrátane právnych otázok týkajúcich sa vývoja technológií, komercializácie a nebezpečných materiálov.

Prof. Schellingová bola s kurzom nadmieru spokojná. Vyjadrila sa o šikovných a zanietených študentách. Okrem vedenia kurzu mala pani profesorka možnosť spoznať aj samotné mesto Banskú Bystricu a blízke okolie. Na "tour de Bystrica" ju sprevádzala referentka medzinárodných vzťahov a marketingu, Mgr. Jana Hubáčeková, ktorá jej porozprávala v stručnosti o histórii nášho mesta, ukázala historické "vychytávky" vrátane ochutnávky piva, korbáčov, halušiek a vyprážaného syru. Pani profesorka bola unesená výhľadom z Kalvárie nad Bystricou a taktiež unikátnym dreveným kostolom v Hronseku. Jej slová na rozlúčku: "určite sa do Bystrice čoskoro vrátim a zbehám aj celé Slovensko".