Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 10


V zimnom semestri akademického roka 2022/2023 sme pripravili intenzívny kurz amerického trestného práva, ktorý bol vedený osobne americkým profesorom, dlhoročným prokurátorom prokuratúry v Santa Barbare, Kalifornii a špecialistom na trestné právo Patrickom McKinleym.
Kurz sa uskutočnil v dňoch 23.10.2022 - 28.10.2022 a bol otvorený pre všetkých študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj pre verejnosť so záujmom o americké trestné právo, so znalosťou angličtiny minimálne na úrovni B1.
Kurz bol plný praktických prípadov z profesorovej praxe, zúčastnilo sa ho takmer 90 študentov PrF UMB.
V čase mimo výučby sme mali možnosť profesora uviesť na Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici, kde mu kolegovia prokurátori pripravili veľmi príjemné stretnutie spojené s diskusiou o praxi americkej a slovenskej prokuratúry.
Taktiež sme v sprievode študentov – tlmočníkov absolvovali návštevy banskobystrických ústavov : 
- Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
- Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová
Kurz American school of law prebieha v spolupráci s Center of international legal studies so sídlom v rakúskom Salzburgu. 
 
PATRICK J. MCKINLEY
 
Hlavný asistent okresného prokurátora, Santa Barbara, Kalifornia
 
Profesor Patrick Mc Kinley nastúpil na Okresnú prokuratúru v Santa Barbare ako zástupca okresného prokurátora dňa 1.júna 1970. Vyštudoval Duquesne University a Duquesne University School of Law v Pittsburghu v Pensylvánii. Po promócii a zložení advokátskej skúšky v Pensylvánii prišiel McKinley do San Francisca v Kalifornii, aby tam študoval a úspešne zložil Kalifornskú advokátsku skúšku, oboje na prvý pokus. Potom pracoval ako zástupca okresného prokurátora v okrese Kern v Kalifornii , neskôr prišiel do Santa Barbary.
 
Patrick McKinley vo svojej kariére prokurátora trestne stíhal množstvo závažných trestných činov, ako aj nespočetné množstvo priestupkov. Patrí medzi ne viac ako 330 súdnych procesov pred porotou, ktoré viedli k verdiktu. Zúčastnil sa na najdlhšom vyšetrovaní a stíhaní trestných činov v histórii okresu Santa Barbara: 7-ročné vyšetrovanie (1987 – 1993) a úspešné stíhanie troch obžalovaných vo vražde najatej osoby, ktorá viedla k odsúdeniu dvoch obžalovaných v štáte Izrael a úspešné vydanie a odsúdenie tretieho obžalovaného z Kanady.
 
Počas piatich rokov bol vedúcim programu Career Offender Program (1977-1981), špeciálnej prokuratúry zameranej na stíhanie zlodejov s dlhými záznamami v registri trestov. Po zvolení okresného prokurátora Thomasa W. Sneddona, Jr., bol McKinley vymenovaný do pozície asistenta okresného prokurátora – pozícia č. 2 v úrade (neskôr sa názov zmenil na hlavného asistenta okresného prokurátora) – túto pozíciu zastával McKinley až do odchodu na dôchodok v júni roku 2008. Dozorné a administratívne povinnosti pána McKinleyho pokračovali, ako aj jeho aktívna účasť na trestných veciach, vrátane súdnych procesov pred porotou, počas celého jeho pôsobenia v kancelárii okresného prokurátora a zahŕňala chodenie na súd prakticky každý deň jeho kariéry.
 
Niečo viac o profesorovi Mc Kinleym nájdete aj tu : https://www.independent.com/2008/07/03/mckinley-retires-from-das-office/ 
 
Podrobné informácie k obsahu kurzu nájdete v prílohe.