Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

American school of law vol. 12 sa už pripravuje!
 
Téma: COMPARATIVE CONSTITUTIONS AND THE RULE OF LAW
 
LS 2023/2024
 
V dňoch 11.03.2024 - 22.03.2024 bude prebiehať na PrF UMB ďalší intenzívny kurz, ktorý bude viesť osobne americký profesor  a uznávaný advokát Richard Lavers. Kurz je otvorený pre všetkých študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj pre verejnosť so záujmom o americké právo, so znalosťou angličtiny minimálne na úrovni B1.
 
 
Miestnosť: Veľká prednášková sála
 
Reading list potrebný na prípravu na kurz bude začiatkom letného semestra 2023/2024 dostupný v LMS Moddle Ústavu klinického vzdelávania PrF UMB.
 
Čas konania kurzu: 
 
Denne v termíne od 11.3.2024 - 22.3.2024 - VPS - od cca 16:15 hod. - do 18:30 hod.