Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 11

American school of law vol. 11
 
Téma: AMERICKÉ ÚSTAVNÉ PRÁVO 
 
V dňoch 13.03.2023 - 31.03.2023 prebiehal na PrF UMB ďalší intenzívny kurz, ktorý viedol osobne americký profesor právneho oddelenia na United States Air Force Academy Douglas McKechnie.Kurz bol, tak ako všetky ostatné kurzy ASL, otvorený pre všetkých študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj pre verejnosť so záujmom o americké právo, so znalosťou angličtiny minimálne na úrovni B1.
 
Douglas McKechnie je profesorom na Právnickej fakulte na United States Air Force Academy. Je oceneným pedagógom a vedcom, ktorý sa zameriava na ústavné právo. Profesor McKechnie je bývalým Fulbrightovým štipendistom na Univerzite Komenského v Bratislave a objavil sa v miestnych, národných a medzinárodných médiách , kde diskutoval o rôznych právnych otázkach. Jeho štipendium, v rámci ktorého nedávno skúmal priesečník medzi slobodou prejavu a prezidentskou autoritou, bolo citované v rozhodnutí Federálneho Okresuného a Odvolacieho súdu USA. Pred nástupom na Právnickú fakultu na United States Air Force Academy profesor McKechnie vyučoval americké ústavné právo a občianske súdne konanie na Appalachian School of Law.
 
Miestnosť: Veľká prednášková sála