Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Odovzdanie diplomov - termín

Vážení absolventi bakalárskeho denného štúdia,

na Študijnom oddelení sú pripravené diplomy na odovzdanie absolventom bakalárskeho denného štúdia PrF UMB v AR 2021/2022.

Diplomy si môžete prísť  prevziať v termínoch od 27. júna 2022 do 18. júla 2022, resp. po dohode. Ak si nemôžete diplom vyzdvihnúť osobne, je potrebné splnomocniť inú osobu. Plná moc musí byť úradne overená a presne špecifikovaná na predmetný  úkon. Diplomy nie je možné zasielať poštou.

Jana Semjanová

referentka ŠO -  denné štúdium