Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

JUDr. Eva Šurková (Villacis), PhD.

JUDr. Eva Šurková (Villacis), PhD.

Študijný odbor (roky štúdia):

  •  Právo, r. 1997 - 2002.

 

Profesionálne úspechy:

  • 2012 - vedúca oddelenia medzinárodného práva verejného, medzinárodnoprávny odbor, Ministerstvo zahraničných vecí SR
  • 2009 – 2010 podpredseníčka 6. (právneho výboru) Valného zhromaždenia OSN
  • 2009 – 2010 facilitátor na podporu ratifikácie a implementácie Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (New York)
  • 2008 – 2012 právna poradkyňa Stálej misie SR pri OSN, New York
  • 2008 - Publikácia nultého ročníka Slovenskej ročenky medzinárodného práva, Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava
  • 2005 – 2008 tajomníčka Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV

 

Súčasné pôsobenie:

  • Post-graduálne štúdium (špec.: medzinárodné trestné právo), Právnická fakulta, Utrecht University

 

Kontaktné informácie:

  • e-mail: surkova.eva@gmail.com