Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Simulovaného súdneho sporu z medzinárodného práva súkromného a procesného

Dňa 6. septembra 2021 sa na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela uskutočnilo finále Simulovaného súdneho sporu z medzinárodného práva súkromného a procesného, podporeného z projektu CEPIL - „Cezhraničné súdne spory v strednej Európe“, financovaného z grantového programu Európskej únie. Cieľom Simulovaného súdneho sporu bolo umožniť študentom slovenských právnických fakúlt vyskúšať si rolu právneho zástupcu strán v konaní o návrate maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní.
Do simulovaného súdneho sporu sa zapojilo jedenásť študentských tímov, ktoré predložili svoje písomné analýzy. Dva najlepšie tímy postúpili do ústneho finále. I do priebehu Simulovaného súdneho sporu vstúpila pandémia. Na ústne kolo museli finalistky čakať viac ako rok, ústne kolo sa napokon konalo prezenčne, ale za prísnych hygienických podmienok. Prvé miesto v Simulovanom súdnom spore úspešne obhájil tím z Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v zložení Dominika Kuchárová, Adriana Slezáková a Sabína Huťová. Na druhom mieste sa umiestnil tím z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v zložení Bronislava Kováčová a Kristína Pukačová. Obom tímom blahoželáme k úspešnej reprezentácii svojich domovských fakúlt a želáme veľa ďalších úspechov nielen v štúdiu ale i v profesijnej praxi.


Zľava víťazný tím v zastúpení Dominika Kuchárová a Adriana Slezáková, Sabína Huťová ,
odborná porota v zložení JUDr. Miloš Levrinc, PhD., JUDr. Zuzana Nárožná, JUDr. Elena Júdová, PhD.,
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj JUDr. Ľubica Saktorová, PhD.,
a tím ktorý sa umiestnil na druhom mieste v zastúpení Bronislava Kováčová a Kristína Pukačová.