Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Online vedecká konferencia Právne rozpravy ON-SCREEN

 

Dňa 29. mája 2020 zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

I. ročník online vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila pod záštitou dekana

Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.

Aj napriek mimoriadnej situácii súvisiacej s opatreniami zabezpečujúcimi sociálnu vzdialenosť medzi ľuďmi vytvorila Právnická fakulta UMB priestor pre rozvoj vedy a výskumu a prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams zabezpečila plnohodnotnú online vedeckú konferenciu. Poslaním online konferencie bola prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z viacerých oblastí právnej vedy, vytvorenie priestoru na nadviazanie a prehĺbenie spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami, ale aj s prostredím právnej praxe a vzájomná výmena poznatkov a skúseností. Pred konaním konferencie mali samotní účastníci okrem vopred zaslaných inštrukcií a harmonogramu k dispozícii testovanie svojho technického vybavenia, ktoré im zabezpečilo kvalitu spojenia v deň konania konferencie. Prínosom konferencie okrem samotného vedecko-výskumného poslania bola nepochybne možnosť pripojenia a účasti z ktoréhokoľvek miesta a štátu, o čom svedčila aj vysoká účasť prihlásených. Napriek týmto výhodám je nepochybné, že priamy sociálny kontakt má svoje silné zázemie a preto nie je cieľom jeho nahradenie výlučne online spojením. Avšak aj vďaka veľmi pozitívnej spätnej väzbe účastníkov bude Právnická fakulta UMB organizovať tento typ konferencie naďalej a flexibilne tak reagovať okrem aktuálnej situácie aj na digitalizáciu doby.