Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Online vedecká konferencia Právne rozpravy ON-SCREEN II.

Dňa 13. novembra 2020 zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

v poradí už II. ročník medzinárodnej online vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila pod záštitou dekana

Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.

Aj napriek stále pretrvávajúcej pandemickej situácii súvisiacej s opatreniami zabezpečujúcimi sociálnu vzdialenosť medzi ľuďmi pokračovala Právnická fakulta UMB v pokračovaní úspešnej online vedeckej konferencie Právne rozpravy on-screen II. Prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams zabezpečila plnohodnotnú online vedeckú konferenciu, ktorej sa zúčastnilo mnoho domácich ako aj zahraničných účastníkov. Poslaním tejto konferencie bola prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z viacerých oblastí právnej vedy, vytvorenie priestoru na nadviazanie a prehĺbenie spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami, ale aj s prostredím právnej praxe a vzájomná výmena poznatkov a skúseností. Pred konaním konferencie mali samotní účastníci okrem vopred zaslaných inštrukcií a harmonogramu k dispozícii testovanie svojho technického vybavenia, ktoré im zabezpečilo kvalitu spojenia v deň konania konferencie. Tak ako aj v prípade prvého ročníka, aj pri druhom ročníku bolo prínosom konferencie okrem samotného vedecko-výskumného poslania aj nepochybne možnosť pripojenia a účasti z ktoréhokoľvek miesta a štátu. Napriek týmto výhodám je nepochybné, že priamy sociálny kontakt má svoje silné zázemie a preto nie je cieľom jeho nahradenie výlučne online spojením. Avšak aj vďaka opätovnej silnej pozitívnej spätnej väzbe účastníkov a bezproblémového priebehu bude Právnická fakulta UMB organizovať tento typ konferencie naďalej a flexibilne tak reagovať okrem aktuálnej situácie aj na digitalizáciu doby.