Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Medzinárodná vedecká konferencia v Nanjingu (Čína)

      Dňa 9. novembra 2019 sa konala Medzinárodná vedecká konferencia v bývalom čínskom hlavnom meste Nanjing na pôde Právnickej fakulty Nanjing Normal University.   

       Na základe osobitného pozvania Právnickou fakultou Nanjing Normal University v Nanjingu  sa predstavitelia Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zúčastnili Medzinárodnej vedeckej konferencie na tému ,,Rule of law‘‘v meste Nanjing. Konferencia sa konala 9. novembra 2019 a zúčastnili sa jej predstavitelia domovskej univerzity, ale aj predstavitelia rôznych iných akademických inštitúcií z Číny, Japonska, USA, Kanady, Ruska, Nemecka, Belgicka a iných. Konferencia bola výnimočnou nie len pre vzdialenosť, ktorú účastníci prekonali aby sa jej mohli zúčastniť, ale najmä tým, že pri tejto príležitosti bolo založené aj Slovensko-čínske výskumné centrum pre právne vedy, ktorého riaditeľom sa stal dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. Pred začatím konferencie prebehla slávnostná ceremónia kde bol dekanovi Právnickej fakulty UMB odovzdaný menovací dekrét od prof. Dao Cetonga, dekana Právnickej fakulty Nanjing Normal University.Konferencia prebehla v prísne odbornom duchu, ale zároveň v uvoľnenej atmosfére.  Doc. Turošík bol prvým rečníkom, ktorý svojím príspevkom otvoril medzinárodný kongres. Tento deň bol zavŕšený slávnostnou večerou spojenou s neformálnou diskusiou, ktorej sa zúčastnili všetci aktívni vystupujúci a tiež ostatní profesori z Nanjing Normal University.

            Vďaka založeniu Slovensko-čínskeho výskumného centra pre právne vedy veríme, že spolupráca medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Nanjing Normal University bude naďalej pretrvávať a môžeme sa tiež tešiť na návštevu jej predstaviteľov na pôde Právnickej fakulty.