Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Konferencia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity

Dňa 27. septembra 2019 mali zástupcovia Právnickej fakulty UMB príležitosť nielen vystupovať, ale aj viesť časť konferencie s názvom:

„Verejné právo na Slovensku a v Európe – aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti“.

Medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu organizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.