Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Témy rigoróznych prác sú k dispozícii v prílohe.

So súhlasom predsedu rigoróznej komisie je možné zvoliť si i vlastnú tému, rigorozant si tému volí cez prihlášku na rigorózne konanie. (V prípade potreby je však možná i osobná konzultácia témy - osobne alebo e-mailom)

Otázky k rigoróznej skúške z MP sú k dispozícii v prílohe.

K obsahu obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky z hlavného predmetu:       V rámci obhajoby rigoróznej práce musí rigorozant preukázať široké vedomosti o téme ktorú v práci spracovával, bez ohľadu na to či sa jedná o poznatky z oblasti medzinárodného práva verejného, medzinárodného práva súkromného, alebo európskeho práva.                V rámci rigoróznej skúšky z hlavného predmetu rigorozant odpovedá len na otázku z právneho odvetvia, z ktorého vypracoval rigoróznu prácu.

 

Najbližší termín rigoróznej skúšky:    ....................