Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Členovia katedry

Docenti

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD. |
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.
Vedúci katedry, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
Martin.Kubinec@umb.sk
169 
048 446 3169