RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Prierezová analýza mimoriadnych intervenčných zásahov štátu a ich aplikácie v období krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na súkromnoprávne vzťahy v Slovenskej republike

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela