Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Kritériá akreditačnej komisie na hodnotenie úrovne

Kritériá akreditačnej komisie na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy.