Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

správne súdnictvo - skúška končiaci študenti

Vážené študentky a Vážení študenti III. ročníka bakalárskeho štúdia - končiace štúdium

 

oznamujem Vám, že skúška z predmetu Správne súdnictvo sa uskutoční kombináciou písomnej a ústnej formy záverečnej skúšky. Písomná časť sa pre všetky skupiny uskutoční 11. apríla 2023 o 10:00 hod. formou testu prostredníctvom systému LMS Moodle.

V rámci systému AIS sa následne prihlásite na vypísané termíny skúšok, na ktorých prebehne ústna časť skúšky z predmetu Správne súdnictvo.

 

V Banskej Bystrici, 30.3.2023 

 

JUDr. Michal Úradník, PhD.