print

Studies department

Contact:

Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

1. floor
phone: +421 48 446 3113

Vice-dean for education

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD. |
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
Vicedean, Lecturer 
Scholarly assistant 
andrea.Sevcikova@umb.sk
169 
+421 48 446 3169

Study Department

Daily study

Jana Semjanová |
Jana Semjanová
Officer, Študijné oddelenie - denné štúdium 
non-pedagogic employee 
Jana.Semjanova@umb.sk
č. 123 
+421 48 446 3121, 0918 610 132

External study

Eva Kukulová |
Eva Kukulová
Officer, Študijné oddelenie - externé štúdium 
non-pedagogic employee 
eva.kukulova@umb.sk
č. 123 
+421 48 446 3110, 0918 901 724

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela