Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Občianske právo (denná forma štúdia)

odbor: Právo

forma štúdia: denná

stupeň štúdia: doktorandské štúdium

jazyk výučby: slovenský


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici