Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pracovné právo

Okruhy otázok na rigoróznu skúšku z predmetu Pracovné právo a témy rigoróznych prác nájdete v prílohe.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici