Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kritériá akreditačnej komisie na hodnotenie úrovne

Kritériá akreditačnej komisie na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici