Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita - CD


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici