Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Najstaršie právo na Slovensku?


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici