Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Miroslav Lisoň – Adrián Vaško

KRIMINÁLNO-POLICAJNÉ POZNANIE V DOKAZOVANÍ

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.157-176

Abstrakt

Autori vo svojom príspevku charakterizujú potrebu procesov spravodajskej činnosti, operatívno-pátracej činnosti a vyšetrovania – realizácie kriminálno-policajného poznania pre dokazovanie v trestnom konaní. Osobitne v tomto smere zvýrazňujú význam koordinácie kompetentných policajno-bezpečnostných orgánov pri zabezpečovaní funkcionality dokazovania.

Kľúčové slová:

kriminálno-policajné poznanie, spravodajská činnosť, operatívno-pátracia činnosť, vyšetrovanie, dokazovanie v trestnom konaní.

pdf súbor

Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici