Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Inaugurácia dekana PrF doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici