Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vladimír Maňka: Špecifiká predsedníctva Slovenska v rade EÚ (prednáška)


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici