Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zrkadlenie s Mult. Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmírom Mamojkom, CSc.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici