Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 2

Po niekoľkých úvodných prednáškach amerických právnikov zabezpečovaných úsekom medzinárodných vzťahov PrF UMB sme sa rozhodli vytvoriť unikátny projekt intenzívneho kurzu amerického práva, nielen svojim študentom ale aj širokej odbornej verejnosti. Organizátorom sa už o necelého polroka podarilo zabezpečiť druhé pokračovanie "American School Of Law".

Tento krát Právnickú fakultu UMB navštívil prof. Charles Brown z Georgie (US), ktorý sa venuje najmä ústavnému právu. Študenti práva, ale aj iní záujemcovia, sa tak mohli zúčastniť tohto zaujímavého podujatia v úvodných dňoch nového akademického roka. Od 18. 9. 2017 až do 29. 9. 2017 sa účastníci každý pracovný deň stretli v súdnej sieni Právnickej fakulty, aby si vypočuli prednášky prof. Browna, na ktorých sa okrem teoretického výkladu zaoberali aj konkrétnymi prípadmi z praxe tohto úspešného amerického právnika. Prof. Brown strávil na PrF UMB takmer dva týždne a okrem pracovných povinností absolvoval aj neformálne stretnutia s pracovníkmi PrF UMB, pozrel si okolie Banskej Bystrice a ochutnal miestne špeciality. Veríme, že sa nám na PrF UMB podarí udržať ideu takto organizovaných kurzov amerického práva, ktoré sú svojho druhu jedinečné a prinášajú študentom bezprostredný kontakt s odlišným právnym prostredím, akým je americký právny systém. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej realizácii American schol of law II. a už v tejto chvíli môžeme prezradiť, že v apríli 2018 sa chystá jej úspešné pokračovanie.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici