Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rigorózne konanie v odbore Teória štátu a práva


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici