Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ústavné právo I. – Praktické zadania k seminárnym cvičeniam


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici