Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Trestné právo procesné I.

Cieľom výuky ťažiskového predmetu trestného práva procesného je procesná úprava postupu orgánov činných v trestnom konaní v rámci objasňovania trestnej činnosti. Zo systematického hľadiska pôjde o nasledovné okruhy: pojem a predmet trestného práva procesného, základné zásady trestného konania, spolupráca so záujmovými združeniami, neprípustnosť trestného stíhania, právomoc a príslušnosť súdov, subjekty trestného konania, obvinený a jeho práva v trestnom konaní, obhajca v trestnom konaní, úkony trestného konania, zaistenie osôb a vecí, dokazovanie v trestnom konaní, rozhodnutia v trestnom konaní, trovy trestného konania.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici