Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Témy na rigorózne konanie - usmernenie

Témy na  vypracovanie rigoróznej práce budú uchádzačovi schválené po predložení žiadosti, ktorá  
musí byť v súlade so základnými informáciami k rigoróznemu konaniu, viď. stránka Právnickej fakulty UMB  - rigorózne konanie.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici