Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Občianske právo hmotné

Okruhy otázok na rigoróznu skúšku z predmetu Občianske právo hmotné a témy rigoróznych prác nájdete v prílohe.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici