Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Otázky pre štátnu záverečnú skúšku z Pracovného práva

Otázky pre štátnu záverečnú skúšku z Pracovného práva nájdete v priloženom dokumente.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici