Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Občianske právo - Všeobecná časť

Publikácia nie je na predaj.

Je možné si ju prezenčne vypožičať v študovni PrF UMB.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici