Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Okruhy otázok na štátnu záverečnú skúšku z predmetu Medzinárodné právo

Otázky na štátnu záverečnú skúšku z predmetu Medzinárodné právo sú v prílohe.

Štátna záverečná skúška z predmetu Medzinárodné právo zahŕňa otázky z medzinárodného práva verejného aj medzinárodného práva súkromného.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici