JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Kontakt

  • Bývalí zamestnanci
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
236

Telefón:
048 446 3236

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Materská dovolenka!

Profesijná charakteristika

Profesijná charakteristika

Zlatica Poláček Tureková (rod. Tureková) sa narodila v Banskej Bystrici. V roku 2001 úspešne ukončila vysokoškolské vzdelanie na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (v odbore právo). V roku 2002 získala  na rovnakej inštitúcii titul doktor práv (JUDr.)

V roku 2013 úspešne absolvovala advokátsku skúšku a bola zapísaná ako advokátka do zoznamu SAK.

Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia  jej bol priznaný akademický titul  philosophiae doctor (PhD.)

Od roku 2015 pôsobí ako odborná asistentka na  Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici kde sa venuje výučbe predmetov : Pracovné právo, Právo sociálneho zabezpečenia a Medzinárodné a európske pracovné právo.  Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých podujatí. Je autorkou viacerých odborných článkov.

Kontaktný formulár

=
236
048 446 3236
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela