Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Kristína Alakšová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Kristína Alakšová
Externá doktorandka 
 
kristina.alaksova@umb.sk
 
Ing. Julita Baboľová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Julita Baboľová
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
julita.babolova@umb.sk
č. 125 
048 446 3125, 0918 610 137
JUDr. Eva Balážová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Eva Balážová
Externá doktorandka 
 
eva.balazova@umb.sk
 
JUDr. Rudolf Ballasch | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Rudolf Ballasch
Externý doktorand 
 
rudolf.ballasch@umb.sk
 
JUDr. Klaudia Ballaschová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Klaudia Ballaschová
Externá doktorandka 
 
klaudia.ballaschova@umb.sk
 
JUDr. Andrea Barancová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
č. 155 
048 446 3155
JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
kamil.baranik@umb.sk
250 
048 446 3250
Dipl.-Jur. Michal Benko | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dipl.-Jur. Michal Benko
Externý doktorand 
 
michal.benko@umb.sk
 
JUDr. Ing. Jaroslav Bič | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Jaroslav Bič
Externý doktorand 
 
jaroslav.bic@umb.sk
 
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Poverená funkciou prodekanky pre pedagogickú činnosť 
Odborná asistentka 
andrea.Sevcikova@umb.sk
169 
048 446 3169
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela