Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Čo je to ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) predstavuje vo svojej podstate „súťaž“, ktorá už študentom práva vytvára vedecko-odborný priestor pre ich aktívnu participáciu na riešení vybraných právnych otázok. Študentov práva vedie k systematickej práci, ku kritickému mysleniu a k zdokonaľovaniu sa v právnej interpretácii a argumentácii, a v neposlednom rade aj v písomnom prejave.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici