Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Predseda Komisie ŠVOČ: 
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Členovia Komisie ŠVOČ:   
doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., Dr. h. c.
JUDr. Elena Júdová, PhD.
JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA
Mgr. Lucia Šimová