Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII ROČNÍK XXVI.

autor / zostavovateľ: JUDr. Monika Némethová, PhD.

                      JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA

vydavateľ: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

rok vydania: 2023

počet strán: 552

ISBN: 978-80-557-2037-1

DOI: https://doi.org/10.24040/2023.9788055720371

Prílohy ku stránke: