Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

autor / zostavovateľ: JUDr. Monika Némethová, PhD.
vydavateľ: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Právnická fakulta UMB
rok vydania: 2021
počet strán: 502
ISBN: 978-80-557-1919-1
DOI: https://doi.org/10.24040/2021.9788055719191

 

Prílohy ku stránke: