Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici