Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848 (Druhé prepracované a rozšírené vydanie)


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici