Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Teória štátu a práva. Vybrané problémy v kontexte európskej integrácie


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici