Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štát a právo 1/2019


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici