Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štát a právo 4/2018


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici