Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN

Predstavovaný výber zameriava pozornosť čitateľov na hodnoty, ktoré ponúka život človeku. Sústreďuje sa na základné veci, ktoré potrebuje každý, ale nie každý o nich uvažuje, ctí si ich a žasne nad nimi ako básnik M. Rúfus. Do výberu je zahrnuté aj liečivé slovo modlitby a múdre slovo rozprávky.

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici