Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Trestné právo hmotné - Všeobecná časť

Predkladaná vysokoškolská učebnica ako jediná v súčasnosti reaguje na najnovšie zmeny v slovenskom trestnom práve hmotnom, najmä pokiaľ ide o zapracovanie posledných účinných noviel, ktoré novelizovali Trestná zákon, a to najmä zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý prelomil dovtedajšiu zásadu individuálnej trestnej zodpovednosti, zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a zákon o obetiach trestných činov.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici