Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Alternatívne tresty

Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu venujúcu sa veľmi aktuálnej téme trestnej politiky Slovenskej republiky, t. j. alternatívam k výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody.  Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje vedecká monografia aj prepracovanú a kvalitnú komparáciu s cudzími právnymi úpravami a nechýba ani formulovanie návrhov de lege ferenda. Táto podrobná publikácia je určená študentom právnických fakúlt, Akadémie Policajného zboru, ale tiež sudcom, advokátom, prokurátorom, probačným a mediačným úradníkom, ale aj širokej odbornej verejnosti.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici